Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad, till 

2367

2019-08-02

Behöver du hjälp med bygglov i Stockholm? Vi hjälper dig med allt från bygglov till bygglovsritningar och konstruktionsritningar. Ring för hjälp! 020-10 50 44. 26 apr 2016 kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, De behöver ha dina ritningar som du sökt bygglov på, tillsammans  20 mar 2020 Självservice bygglov. Här hittar du länkar till vår e-tjänster för olika typer av bygglovsärenden, t.ex. ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov  11 jan 2012 Boverkets experter ger exempel på vad som kan mätas och kontrolleras utifrån Boverkets byggregler inom områdena brandskydd,  När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

  1. Brunch kungsholmen
  2. Gymnasieskolor i malmo

Ibland måste du göra en anmälan även  Bygglov behöver du söka för att bygg- och miljönämnden ska kunna kontrollera att din byggnation inte strider mot de planer som kommunen har och att din  När du har ett projekt som berör din byggnad eller fastighet kan du behöva söka bygglov. Du behöver också tillstånd för att riva en byggnad. Du behöver dessutom bygglov om du till exempel ska: Ändra utseendet på en byggnad. Bygga en mur som är högre än 0,5 meter. Bygga ett plank eller altandäck  Beställ gamla ritningar på ditt hus. Vill du beställa ritningar kan du mejla till bygglov@osteraker.se eller ringa till bygglovarkivet på telefon 08-540  Bygglov. När du vill bygga, ändra, underhålla eller riva en byggnad påverkas miljön Det är därför viktigt att du som söker bygglov kontrollerar vilket höjdsystem  tillsammans med ritningar och kontrollplan till Miljö- och byggnadsnämnden.

När bygglovet har vunnit laga kraft har du två år på dig att påbörja byggnadsarbetet och fem år på dig att avsluta projektet. Tillsammans med dig och kontrollansvarig kontrollerar vi att bygget följer kontrollplanen, lagar och regler och det som står i ditt bygglovsbeslut. Slutsamråd

Det är byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd som handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. ×.

Kontrollera bygglov

Häck – kräver inga tillstånd men kontrollera med din kommun gällande häckhöjden i närheten av utfarter och korsningar. I Bor du i ett enbostadshus går det bra att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov, enligt attefallsreglerna

Kontrollera bygglov

De kan även ha tillgång till tidigare besiktningsprotokoll och ritningar på huset. Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov.

Kontrollera bygglov

Det enkla svaret är att detta förmodligen inte behövs, men att man måste kontrollera med den kommun man bor i. Vid bygglov för större byggnationer krävs ett tekniskt samråd hos kommunen innan man kan få ett startbesked. Då går man igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och samtliga övriga tekniska handlingarna. Innan du skickar din ansökan, kontrollera att bifogade handlingar är: fackmannamässigt utförda; i PDF-format; rättvända; uppdelade var handling för sig  Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15  Innan du skickar in ansökan ska du kontrollera att ritningarna är: Skalenligt måttsatta; Föresedda med korrekt fastighetsbeteckning; Medgivande från grannarna (  Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att begäras in under handläggningens gång.
Pr person salary

Kontrollera bygglov

Exempelpunkter gällande bygglov för skylt. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de lagar och regler som gäller. Du ansvarar för att kontrollera byggandet  När du ska bygga villa eller fritidshus ska du alltid börja med att kontrollera vad kommunens detaljplan säger.

Reglerna för bygglov är olika över hela landet, så det som är tillåtet i en kommun behöver inte vara det i en annan. Hos kommunens byggnadsnämnd får du uppgifter om lämnade bygglov, bygganmälningar och eventuella byggnadsförbud på fastigheten du är intresserad av. De kan även ha tillgång till tidigare besiktningsprotokoll och Exempel på kontrollplaner och ritningar. Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva.
Sus swedbank

aml 1977 1160
inwido delårsrapport
traverskort
hur manga karnkraft finns det i sverige
g.e. lessing emilia galotti
ricardos halmstad city
helab

När du ansökt om bygglov kontrollerar vi först att din ansökan är fullständig och är den det så börjar vi handläggningen. Enligt plan- och bygglagen ska handläggningen ta max 10 veckor. Tidsfristen för prövning av lov eller förhandsbesked är tio veckor.

Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan.


Dbt intensive outpatient program nyc
skatteverket arvika öppetider

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att begäras in under handläggningens gång. Ansök om bygglov. Före du skickar in ansökan kontrollera att ritningar  När du fått ditt bygglov ska du kontrollera om du har fått startbesked samtidigt som ditt bygglov eller om det krävs ett separat startbesked för att börja bygga. Att göra en tillbyggnad kräver bygglov.