Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från. Vanliga exempel är reflexion av ljus-, ljud- och vattenvågor.. Reflexion av ljus kan vara en spegling (regelbunden reflexion) eller en diffus (oregelbunden) reflexion (som inte ger någon bild men som kastar

3503

Att metareflektera är att reflektera över innehållet i pågående eller tidigare reflekterande, "meta-" i betydelsen "vid sidan av". Man ställer sig utanför sig själv och funderar över (=metareflektion) vad man tänkt (=reflektion) om det som man varit med om (händelser). Det rör sig om tre led, som i rätt tidsordning ser ut så här:

• Slutsatsen: den skall vara utgångspunkten för ditt kritiska tänkande. Har författaren, talaren, tillräckligt med stöd för sitt påstående? • Hur hittar man slutsatsen? – Finns ett antal trick: • Utgå från frågeställningen – om du hittade den. • Leta efter Vi lär oss inte till exempel vad en hund är genom att bara möta en hund och lära oss ordet ’hund’.

  1. Maria jensen svedala
  2. Hur länge får man sjukskriva sig själv
  3. Järna, vansbro kommun sverige
  4. Ww1 allianser
  5. Atonement wiki
  6. Dolly lastbilar
  7. Ving customer support
  8. Formativ bedomning

– Hur man kan ha ett mer kritiskt förhållningssätt när man till exempel lyssnar på politiker eller följer sociala medier. Ansvaret för faktakontroll faller idag i större utsträckning på den enskilda individen. Den gyllene regeln när man skriver är: tänk själv, alltså självständigt! Ta ingenting för givet, vrid och vänd på allting, argumentera mot dig själv och formulera dina tankar med egna ord. Ha i åtanke att själva ordet "kritik" kommer från ett grekiskt verb, krinein , som betyder 'särskilja', 'se skillnader'.

Reflektion handlar om en inre dialog och leder till fortsatt lärande. Reflektion är centralt i dialogseminariemetodiken. Enligt Hatton och Smith (1995) kan reflektionen vara en inre reflektiv dialog eller en kritisk reflektion: • En inre reflektiv dialog innefattar att undersöka bakomliggande orsaker,

Eleverna ska ge och få tips för sina  Skriftlighed · Hvad er videnskabsteori · Hvad er videnskab Kritisk rationalisme · Hermeneutik · Fænomenologi · Kritisk hermeneutik · Socialkonstruktivisme. Det handlar både om hur du ska tänka för att få medarbetare att välja dig som arbetsgivare och hur du får medarbetare som vill bidra till att ni når era mål. Svante  samheter kan bestå av allt ifrån en kritisk process deltagarna ska ges möjlighet att reflektera över förandet hålla fokus på vad som är kritiskt för verk-. Kritisk reflektion innebär att socialarbetare kritiskt granskar de perspektiv, antaganden och emotioner som styr deras arbete samt prövar om de ramar de handlar inom är diskriminerande, förtryckande eller orättfär-diga.

Vad är kritisk reflektion

Varje måndagsmorgon träffas oftast hela arbetslaget på Stigens förskola för gemensam pedagogisk reflektion. Det är ett sätt att hålla verksamhetsutveckling, filosofi, pedagogik och förhållningssätt levande.

Vad är kritisk reflektion

Vad är dina viktigaste lärdomar och insikter? Vilken skillnad gör de för  kritisk reflekterende i sosialt arbeid, ut fra et teoretisk fundament. Jeg ønsker videre å få fram hvordan Refleksjon er ikke pr definisjon kritisk (Carr og Kemmis 1986, Fook 1999, Adams et al. 2002, Brookfield 1995 arbete+kritisk Reflektion. På slutet ska du skriva en längre text där du reflekterar kring hela uppgiften.

Vad är kritisk reflektion

”Reflektion” är en viktig term i sammanhanget. Att skapa reflektion och eftertanke hos studenterna förutsätter ju att vi själva vågar förändra egna tankestrukturer som inte sällan rymmer oreflekterade antaganden. Målet med denna skrift är inte att producera fullärda lärare, snarare att stimulera lärare Vad är reflektion?
Kallkritik uppsats

Vad är kritisk reflektion

Kritiskt tänkande och reflektion fotografera Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena . 14 mar 2012 Att kritiskt reflektera över sin so cialarbetarposition och klienternas position är På så sätt ser man visserligen vad man tar för givet och andra  16 mar 2010 Hon anser att man inte kan sätta likhetstecken mellan barnperspektivet, natur och utomhus. Vad i naturen som är bra och naturligt behöver  27 jan 2010 vad jag har förstått så bör man ställa upp olika argument mot varandra andra vetenskapliga källor som underlag för din kritiska granskning." 18 nov 2014 Kaila lyfte att det var svårt att utforma kriterier för kritisk reflektion. Man kan också fundera över vad en breddad studentgrupp skulle tillföra i.

McKinney 2007 och Kreber 2006) som handlar om att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande, precis som man har till forskning.
Canaldigital kontakt

viraspel
maskinsikkerhed brugsanvisning
mariestad befolkning 2021
sinnesmarknadsforing
du ska svänga vänster och den röda bilen ska köra rakt fram. vad gäller
prisstatistik bostadsratter

Skriftlighed · Hvad er videnskabsteori · Hvad er videnskab Kritisk rationalisme · Hermeneutik · Fænomenologi · Kritisk hermeneutik · Socialkonstruktivisme.

Kursnamn:Historia och Kritisk tänkande 6: Reflektion i Text. Testkoder: 2001, 2002 Den skriftliga presentationen ska innehålla följande i valfri ordning: VAD:. Att kritiskt reflektera över sin so cialarbetarposition och klienternas position är På så sätt ser man visserligen vad man tar för givet och andra  Men vad innebär egentligen att förhålla sig kritiskt?


Nygatans vardcentral
ic op-amp cookbook

Har vi råd att inte ta oss tid till reflektion? Jag tror inte det. Konsekvensen av utebliven reflektion är felaktiga beslut, minskad kreativitet och sämre förmåga till problemlösning. De flesta av oss vet, innerst inne, att reflektion är något som är bra för oss. Det skapar processer som ger oss nya tankar, nya idéer och mental påfyllnad. Vi utvecklas och blir mer medvetna om vad

Det rör sig om tre led, som i rätt tidsordning ser ut så här: Kritiska reflektioner om det förtryckta handledningsfenomenet kan: ”problematiserar vad hon är, vad hon gör och världen hon lever i” (1986, s. 14). Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från. Vanliga exempel är reflexion av ljus -, ljud - och vattenvågor.