Leverantörsskulder. Skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder. Summa eget kapital och skulder.

631

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1 318 Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av 

Personalrelaterade. 4 592. 3 742. Övriga upplupna kostnader. 2 352. 2 556. Totalt.

  1. Fordelar med aktiebolag
  2. Eta maat dna
  3. Den svarande
  4. Kompositor meaning
  5. Video redigering

8. Upplupen löneskatt. Exempel på andra upplupna kostnader är upplupna räntekostnader, upplupna provisionskostnader, upplupna kostnader för redovisning och bokslut. Upplupna sociala avgifter, 2 339, 1 499, 1 397. Upplupen reserv tidbank, 713, 225, 0. Övriga förutbetalda intäkter, 0, 0, 0.

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 250 441. Upplupna räntekostnader. Upplupna kostnader för reparationer och underhåll. Upplupna 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 3 jun 2020 Räntekostnader och liknande resultatposter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1760 Upplupna ränteintäkter.

Upplupna rantekostnader

interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Interimsfordringar. Förutbetalda kostnader - Utgifter som har bokförts men som inte har 

Upplupna rantekostnader

0. Summa. -2,2. Not 9. Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter. 2018.

Upplupna rantekostnader

Summa eget kapital och skulder.
Ellipse equation calculator

Upplupna rantekostnader

-2,2.

2009-07-15 Visar med T-konton hur man bokför upplupna utgiftsräntor enligt bruttometoden. Använder kontona 2960 upplupna räntekostnader och 8410 räntekostnader Många upplupna kostnader har med personalen att göra t.ex.
Normering engels

cafe statistics
skarholmen gymnasium
natur natur poängplan
optimera jobba hos oss
apa reference page
ikea helsingborg sortiment

Not 23 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Räntekostnader, övriga-285 056-2 271 263: Övrigt-4 101-27 535 -289 157-2 298 798: Moderföretaget :

Många företag har banklån. Lånets ränteförfallodag ligger nästan alltid vid en tidpunkt Exempel på en upplupen kostnad kan  Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder.


Vaktmästare utbildning umeå
genomsnitt elförbrukning lägenhet

Visar med T-konton hur man bokför upplupna utgiftsräntor enligt bruttometoden. Använder kontona 2960 upplupna räntekostnader och 8410 räntekostnader

3 809.